Ett auktoriserat

Gloria Safety Center

Vi erbjuder besiktning och service av släckningsanläggningar och ADR utrustning.
Försäljning, service och årligt underhåll av handbrandsläckare.
Auktoriserade av GLORIA och DAFO.

Välkommen med Er förfrågan!

Bernt
Bernt Persson

Utbildningscertifikat:

Godkänd brandservicetekniker
Fordonsservice & Montage AB
har genomfört examination: 2015-09-01
och fått godkänt
Enl. Svebra QS 2007:
För underhåll av Brandsläckare/Brandposter

sb.jpg 

Vid behov av årlig revsionsbesiktning eller service kontakta mig.