brand_bild.png

GDPR

 

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), får Du följande information.

Vi samlar in följande data:
Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, order, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och lägger order samt väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där du registrerat dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som Du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.

Så används data vi insamlar och lagrar:
Vi använder personuppgifterna för att:
Skicka dig nyhetsbrev och information om offerter och order. Behålla historik om personer som haft kontakt med oss. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis våra transportörer inför en leverans.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter handla av oss. Om Du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enl gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att ringa eller skicka mail till oss.

Med Vänlig Hälsning; B.Persson Fordonsservice & Montage AB

Tele:019-100880
bernt@fordonservicemontage.se