Brandvarnare

pr-1211-2.jpgDeltronic PR-1211 är enligt vår bedömning en av de bästa brandvarnaren på marknaden, både när det gäller kvalité samt användarvänlighet. Dessutom kan man bygga på systemet väldigt enkelt.

Egenskaper:

Seriekopplade brandvarnare ökar tryggheten i din bostad. Larmar en, larmar alla. Om du har en större bostad med många rum, stängda dörrar eller en bostad med flera våningar bör du ha seriekopplade brandvarnare. I händelse av brand på nedre våningen skickar en trådlöst seriekopplad brandvarnare en radiosignal till de övriga kopplade brandvarnarna, t ex i sovrum på övervåningen.

 • Rökdetektion: Optiskt reflektionssystem
 • Rökkänslighet (normal): 2,3% / FT. ± 1,0% / FT
 • Ljudstyrka: 85 dB vid 3 m
 • Ljudsignal: 2 / 3 olika ljudkaraktärer
 • Larmlampa (LED): fast LED i detekterande brandvarnare, blinkande LED i övriga enheter
 • Pausfunktion, (känslighetsreduktion): 10 minuter
 • Strömförsörjning: 9 V Alkaliskt batteri
 • Batterilivslängd: Minst 1 år
 • Batteribytessignal: Minst 30 dagar
 • Strömförbrukning, (överlagrad): Max 20 uA
 • Storlek & vikt: Höjd: 25 mm, Ø= 95 mm, vikt 150 g
 • Sammankopplingsbarhet, antal: Obegränsat antal
 • Kodmöjligheter: 16 olika, varav 1 prioriterad, t.ex. för utrymning
 • Räckvidd: Beroende på radioförhållanden
 • Frekvensband: 434,33 MHz
 • Radiogodkännande: R&TTE CE 0681
 • Självtest och automatisk kalibrering

brandvarnare.jpg

Hur många brandvarnare behöver jag?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
 • Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!

Trådlöst Sammankopplingsbar Optisk brandvarnare med Pausfunktion

Så installerar och underhåller du din brandvarnare

 • Sätt brandvarnaren mitt i taket.
 • Bor du i ett hus med flera våningar, sätt minst en varnare per våning och gärna i närheten av sovrummet. I en mindre lägenhet sätt den i hallen. En brandvarnare bör inte ha ett större område än 50 kvadratmeter att övervaka.
 • Sätt inte brandvarnaren i närheten av fläktar, ventilationskanaler, spisen eller i fuktiga utrymmen som badrum.
 • Testa brandvarnaren minst två gånger per år; midsommar och första advent är bra hållpunkter. Byt batteri om den inte larmar.
 • Dammsug brandvarnaren regelbundet så håller den längre och bättre.
 • De flesta brandvarnare har en livslängd på 8-10 år och bör bytas ut därefter.

Joniserande eller optisk – vad är skillnaden?

En joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök. Den anses därför vara bästa när det gäller snabbt uppflammande bränder. Joniserande brandvarnare innehåller en radioaktiv strålkälla (en mycket liten sådan) och ska därför inte slängas i soporna utan lämnas in till miljöstationen.

En optisk brandvarnare innehåller en fotocell som larmar när röken bryter ljusstrålen. Man kan säga att den optiska brandvarnaren ser röken. Detta system anses vara effektivast när det gäller pyrande bränder. En optisk brandvarnare är till skillnad från de äldre joniserande brandvarnarna fri från radioaktiva ämnen.