Brandsäkerhet

Fordonstyper: Traktorgrävare, grävlastare, grävmaskin, minimaskin, lastare, mobilkran, dumper, schaktmaskin, lastare, truckar, vägmaskin, industritraktor, park/trädgårdsmaskiner.

Maskiner utrustas enligt skyddsklass 6

Handbrandsläckare och avstängningsanordning

En handbrandsläckare av klass 27A 183BC min 4 kg enligt SS-EN3. För maskiner där handbrandsläckare av ovanstående klass av konstruktionsskäl inte kan monteras används klass 13A 89B min 2 kg. Avstängningsanordningar: Elsystem
Park och trädgårdmaskiner med viktgräns över 600 kg tjänstevikt och /eller med nypris över två prisbelopp utrustas enligt skyddsklass 6.

Brandfarlig miljö och brandfarligt material

För maskiner som arbetar i brandfarlig miljö och/eller med brandfarligt material krävs ytterligare brandskydd. Exempel på brandfarlig miljö: skog, sågverk, brädgårdar, färglager, petroleum, och kemiska industrier. Som exempel på brandfarligt material kan nämnas: flis, torv, trä, papper, petroleum och kemiska produkter. Maskiner som arbetar i denna miljö och/eller med dessa material ska utrustas med fastmonterad släckanläggning, så kallat sprinklersystem. Anläggningen kan vara halv/helautomatisk reglerad. Utöver släckanläggningen ska maskinen uppfylla till alla delar de krav som finns angivna i SBF-127.

Brand och säkerhetskontroll

Besiktning av maskiner ska utföras av verkstadspersonal som genomgått utbildning avseende SBF-127. Maskiner med fastmonterad sprinkleranläggning ska revisionsbesiktigas av behörig firma varje år.

Maskiner ska också genomgå årlig brandskyddskontroll. Vid brandskada ska ett brandskyddsprotokoll kunna visas upp, för försäkringsbolaget, som inte är äldre än 14 månader. Maskiner som är undantagna den årliga brandskyddskontrollen är mobilkranar, lantbruksmaskiner, eltruckar med lastkapacitet understigande 1500 kg och maskiner med vikt under 600 kg och nyvärde under 2 prisbasbelopp.

Kraven som framgår av försäkringsbolagens föreskrifter SBF 127 innehåller bl.a att:

  • Batterikablarna ska vara förlagda i skyddsslang som motverkar nötning.
  • Batteriet ska vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta.
  • Maskinen ska vara försedd med lättåtkomlig batterifrånskiljare.
  • Maskinen ska vara utrustad med brandsläckare enligt klass EN 3.

Brandskyddskontrollen låter du självklart
B Persson Fordonsservice & Montage AB
utföra - och då gärna i samband med annan vård på maskinen.

De kraftfulla brandsläckarna med högeffektspulver

PD6GX
PD6GX

Brandklass &
effektivitetsklass

A

B

C

D

PD 4 GX
27 A
144 Bröd punkt
 
PD 6 GX
43 A
233 B
Röd punkt
 


Tekniska data:

Typ
Art.nr. inkl vägghållare
Vikt av fylld släckare kg
Släckmedelsmängd kg
Total tömningstid sek
Sprutlängd m
Höjd
mm
Bredd mm
Djup mm
PD4GX2071.1968
6,9 4
16 6
410
300 160
PD6GX5471.1968
9,4
6
18
6 500
270
160


Generella data för samtliga släckare:

Temp.område - -30°C / +60°C
Släckmedel - Glutex X
Drivgas - Nitrogen