Elsystem

Det brinner ca. 40 lantbrukstraktorer varje månad i Sverige.
Var tredje brand inträffar när traktorn står stilla. Mer än
hälften av dessa bränder beror på fel och brister i elsystemet.

Skadeförebyggande åtgärder för elsystem i arbetsmaskiner.

  • Batteri med polskydd
  • Rätt dimensionerad  huvudströmbrytare med polskydd.
  • Startmotor med polskydd.
  • Elledningar med skyddsslang och godkänd klammer.
  • Brandsläckningsutrustning.
  • Årlig brandskyddskontroll.