Säkerhetskrav

Bernt & Bilen

Regler som gäller för maskinparken på sågverk

Maskiner som
körs på / vid spånupplag
skall sprinklas
Maskiner som är
timmerbärande
skall sprinklas
Gaffeltruck som bär
sågat virke
skall sprinklas
Mindre baklastare, traktorer
och eltruckar
behöver sprinklas


Ovanstående är minimikrav från försäkringsbolag.
Sedan avgör också den miljö (vägar, byggnationer) som maskinerna har för individuell bedömning av åtgärder.

Alla maskiner skall vara utrustade enligt SBF 127 med bl a

  • en huvudströmbrytare för elsystem
  • batteriets pluskabel skall skyddas i hela sin längd
  • avstängningskran för bränslesystem
  • utvändigt motorstopp
  • 2 st handbrandsläckare, 6 kg
  • maskinen skall vara försedd med utvändiga anvisningsskyltar
  • vid förarplats skall finnas väl synlig släckinstruktion

Bryt alltid huvudströmmen när maskinen lämnas obemannad.
Det är mycket viktigt med rengöring av maskinerna.

Maskinen skall revisionsbesiktigas varje år.