Miljöaspekter

Träd 

Vi lägger stor vikt vid miljöaspekter och följer de av GLORIA-WERKE
utarbetade miljöinitiativen.

 • Särskilt stor betydelse läggs vid att miljövänliga material användes vid tillverkningen. Gammalt ABE-pulver återvinns, blyplomber är ersatta av återvinningsbara plastplomber.
 • Insparande av förpackningsmaterial, återvinningsbart bipackningsmaterial.
 • Användande av återvunnet och klorfritt blekt papper vid tryckning av prospekt och bruksanvisningar etc.
 • Ingen användning av styropor som transportskydd i förpackningar.
 • "Svanmärkning" på alla försäljningskartonger
 •  Nytt EG-direktiv för tryckbärande anordningar och aggregat,
  PED = Pressure Equipment Directive.
  Fram till den 29 maj 2002 får gällande nationella regler tillämpas.
 • Våra släckarbehållare kommer redan nu att succesivt tillverkas enligt PED-direktivet och CE-märkas. Detta innebär att Gloria-Werke kan använda samma plåtkvalite till våra behållare som till övriga släckare som de tillverkar.