Miljökriterier

Träd 

GLORIA produkterna är miljövänliga produkter. Såväl brandsläckarna som innehållsämnena motsvara de ekologiska riktlinjerna inom EU. Vid anfodran översändes produktinformation över innehållsämnena.

INNEHÅLLER PRODUKTERNA MILJÖFARLIGA ÄMNEN?

Innehåller produkterna ämnen som uppfyller något av följande villkor?

Ämnet är mycket giftigt
NEJ
Ämnet är giftigt och bioackumulerande
NEJ
Ämnet är giftigt och icke biologiskt lätt nedbrytbart
NEJ
Ämnet är bioackumulerande och icke biologiskt lätt nedbrytbart
NEJ


Produkterna och deras innehållsämnen innehåller ingenting av följande kemikaligrupper:

1
alkydfenoletoxylater (t.ex. nonylfenoletoxylater)
2
paradiklorbensen
3
1,1,1-trikloretan
4
klorfluorkarboner (freoner), det ingår ej heller några freoner i tillverkningen 


Samtliga av GLORIA använda släckmedel är, då de är förtunnade,biologiskt nedbrytbara och håller sig maximalt inom EU:s normer för vattenfarlighetsklass 1, samt inom gränsvärden för miljöfarlighet, se vidare under sidan Miljöegenskaper.

TILLVERKNING

Inget av de ämnen som Kemikalieinspektionen anser har särskilt skadlig inverkan på vår miljö har använts vid tillverkningen.

FÖRPACKNING

Inner- och ytteremballage består av återvunnet papper som kan återanvändas eller återvinnas. Den är nedbrytbar genom förruttning och innehåller inget miljöfarligt avfall. Som vattenskydd för hela pallar användes PF stretchfolie.

AVFALL

Varan kan återanvändas och återvinnas. Varan är delvis tillverkad av återvunnet material. Del av varan är nedbrytbar genom förruttning och är inte miljöfarligt avfall.