ADR-väska för lastbilar

För lastbilar som transporterar farligt gods finns krav på att brandsläckare och annan utrustning ska medföras. Anledningen är att förare ska kunna begränsa effekterna av en eventuell olycka genom att till exempel bekämpa brand eller ta hand om spill från ett läckande kolli.

Vi säljer två modeller på ADR-väskor

Modell 1 - Standard

Väskan innehåller:
1. Stövlar
2. Engångsoverall
3. Handskar
4. Halvmask
5. Ögonspolning
6. Första Hjälpen
7. Skyddsglasögon
8. Varningslampor
    med batteri
9. Räddningsfilt
 
  ADR-vaska-frilagd 250px_1.jpg
   

Modell 2 - Sanering

I denna väska tillkommer:
10. Sanolmatta - gul för olja. Absorberar 4 liter
11. Fixolmatta - blå för alla vätskor. Absorberar 4 liter
12. Sopsäck i extra kraftig kvalitet 125 liter
13. Tätningsduk
Utöver ovanstående ska fordon alltid medföra brandsläckare och stoppkloss. För vissa transporter ska även annan utrustning finnas.