Släckkärra

Släckkärra

Vikt: 28,5 kg. Höjd: 105cm, vid transport: 65 cm.
Bredd: 42 cm. Djup: 30 cm
En praktisk och lättransporterad kärra
utrustad med den av försäkringsbolagen föreskrivna utrustningen vid "Heta arbeten",
svetsning, skärning, arbete med rondell,
torkning och uppvärmning mm.

Utrustad med:
2 st. PD6GX Gloria pulversläckare effektivitetsklass 43 A 233BC
1 st. brandfilt 180x120 i fodral.
1 par brandkårs/svetshandske
1 st. fodral för handskar
Gloria