Handbrandsläckare

Pulversläckare 1-2 kg

1-2 kg 

Pulversläckare 4-12 kg

4-12 kg 

Pulversläckare 25-50 kg

 25-50 kg

Pulversläckare lämpar sig för släckning av trä, papper, vätskor, oljor
och gas. Pulversläckare finns ifrån 1 kg's handsläckare upp till mobila
aggregat om 50 kg.

Skumsläckare 6-9 l

6-9 l 

Skumsläckare 25-50 l

25-50 l 

Skumsläckare används inom industriverksamhet, lager med
brandfarliga vätskor, plasttillverkning m.m. Skumsläckare finns som
handsläckare samt som mobila aggregat.

Kolsyresläckare 2 kg

2 kg 

Kolsyresläckare 5 kg 

5 kg 

Kolsyresläckare ger en ren släckning som ej lämnar några spår efter sig.
Den är därför speciellt lämpad för bränder i storkök, laboratorier, elcentraler m.m.

Gloria