SBA

TRYGG & SÄKER PÅ ARBETSPLATSEN MED SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE.

VAD ÄR SBA?

SBA

SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete innebär att du metodiskt går
igenom ditt brandskydd, ser till att det fungerar och att alla i din
organisation har den kunskap och materiel som är nnödvändig för att
ni ska kunna undvika en brand.

Med SBA betonas helheten i brandskyddsarbetet och företaget får ett
verktyg för ständiga förbättringar och en lärande organisation.

Vad säger nya lagen?
Från den 1 januari gäller lagen om skydd mot olyckor. Den ersätter
den tidigare Räddningstjänstlagen.
Enligt lagen skall både nyttjanderättshavare och fastighetsägare bedriva
ett systematiskt brandskyddsarbete.
Arbetet skall dokumenteras skriftligt och en rapport skall lämnas till
kommunen. Därefter kan kommunen välja att utöva tillsyn och då
granska dokumentation och det systematiska brandskyddsarbetet.

Vilka skall lämna en skriftlig rapport till kommunen?

  • Vårdinrättningar och skolor där fler än 3 personer har behov av
    hjälp vid utrymning.
  • Förskolor och skolor som inte är belägna i markplan eller som har fler än 90 barn.
  • Hotell med minst 5 gästrum och förläggning med mer än 25 rum.
  • Samlingslokal avsedd för minst 150 personer och restaurang där det finns plats för minst 50 personer.
  • Industri där minst 20 personer är sysselsatta eller med en byggnadsyta stärre än 2500 m2.
  • Kulturhistoriska byggnader och muséer