Ansulex Funktionskontroll

Inledning

Tillämplighet

Instruktionen gäller generellt för samtliga brandsläckningssystem för resaurangkök av fabrikat Ansul modell R-102.
Beroende på hur systemet är utformat utgår inte tillämliga delar.
Systemet är uppbygda enligt NFPA 17 A (standard on Wet Chemical Extinguishing Systems).

Tidsintervall

Funktionskontroll skall ske minst en gång per år. Vart tionde år skall revisionsbesiktning utföras.
Drivgaspatronerna skal provtryckas vart tionde år, lämligen vid revisionsbesiktningen.

Behörighet

Besiktningen skall utföras av Dafo eller av Dafo auktoriserat serviceföretag.

Läs säkerhetsföreskrifterna

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan arbete utförs på imkåpor vid t.ex ombyggnad, sotning mm.

Säkerhetsföreskrifter

Drivgaspatron

Drivgaspatronerna är laddade med kvävgas, N2. Trycket i patronerna är högt, normalt ca 150 bar. Vilket ger en mycket kraftig reaktionstid vid aktivering. Patronen får därför öppnas endast när den är monterad i utlösningsmekanismen och samtliga anslutningar och slangar är monterade. Lossad patron skall därför alltid hanteras varsamt och med täck muttern monterad.

Detektering och automatutlösning

För automatisk utlösning av anläggninen används mekaniska detektorer med smältbleck, inkopplade i ett uppspänt vajersystem till utlösningsmekanismen i utlösningsskåpet. Vid brand brister smältblecket och vajerstyrningen aktiverar drivgaspatronen som i sin tur trycksätter släckmedelsbehållaren och driver ut släckmedel genom munstyckena.

Smältblecken är monterade i detektorbyglar som är placerade bakom fettfilter i anslutning till frånluftskanalerna. Om smältblecken skadas riskeras anläggningen att vådautlösas eller uteblicen utlösning vid brand. Smäältblecken skall hållas rena från fett och sot.

6.jpg