Servicelämnare av Ansulex släcksystem för restaurangkök

servicelamnare.jpg 

 

Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur kontroll och underhåll ska ske. McDonald’s, Burger King och många andra restaurangkedjor hänvisar till dessa för service och underhåll.

Funktionskontroll ska ske minst en gång per år. Vid service kontrolleras anläggningen. Samtidigt ersätts t ex smältlänkar för branddetektering och skyddshuvar för munstycken. Vart tionde år utförs revisionsbesiktning. Då ska bland annat släckvätskan bytas ut och rörsystemet renspolas.

Utbyte av drivgasflaskor ska utföras vart tionde år enligt tillverkarens anvisningar och MSBs, före detta Räddningsverket, regler för återkommande kontroll. Kontrollen skall utföras av behörigt serviceföretag. Servicetekniker skall vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Servicetekniker skall kunna uppvisa legitimation vid behov.

Kontakta oss för Funktionskontroll av er ANSULEX Anläggning:

Vi Projekterar och installerar ANSULEX för din Restaurangs behov..
B.Perssons
FORDONSSERVICE & MONTAGE AB
Östra Vintergatan 24
703 43 ÖREBRO
019-100880 eller 070-315 70 14