Släcksystem buss

Statistiken visar att tunga fordon brinner alarmerande ofta. Bränderna uppstår av olika orsaker. Bussar arbetar ofta, nästan dygnet runt, under mycket tuffa förhållanden. De bär med sig en stor mängd brännbara vätskor såsom dieselolja, hydraulolja, bensin, smöroljor och även fetter. De blir nedsmutsade med brännbara föroreningar. Ytor som motorblock, grenrör, turbo och bromsar kan uppnå temperaturer tullräkliga för att antända brännbara vätskor och material. En brand kan betyda stora reparationer eller byte av dyrbara komponenter, lång inaktivitet och förlorade arbetstillfällen. Och ännu värre, risken för personskador. Som ägare till ett fordon utrustad med Dafo släcksystem, har Du tagit ett viktigt steg för att skydda Dig mot brand.

Släcksystem buss


Fördelar

- Lågtryckssystem som underlättar skötsel, service, omladdning och reparation.
- Alla system beräknas med tillräckligt släckvätska - enligt regelboken SBF 128, min 3 l/m³ motorutrymme.
- Effektivt släckmedel.
- Robust system som tål vibrationer, kyla, värme, kemiska ämnen och mekanisk påverkan.
- Släckmedelsdropparna har idealisk storlek. De är inte för små, vilket kan medföra att de löper risk att bli bortblåsta av motorfläkten och ej heller för stora då de riskerar att minska de kylande och kvävande effekten.
- Släckmedlet bekämpar branden både i luften och vid det brinnande ämnet.
- Systemet är direktkopplad till batteriet och i övrigt helt oberoendeav fordonets elektriska och mekaniska system. - Prövat system - Dafo har arbetat i 30 år med utveckling, konstruktion och försäljning av släcksystem för fordon.
- Vid systemets utformning och installation följer vi strikt regelverket SBF 128.
- Genom att vi använder en Batteribackup aktiveras ssytemet vid brand även när batteriet är utslaget. Släcksystemet är på så sätt oberoende av bussens system.
- Elförbrukning endast ca 10 mA.
- Systemet resp. systemkomponenter är godkända av SBF, TÜf, UL och Swedac akrediterade testlabor system.