Metallbrand

image001.gif

image1.jpgDessa centralenheter är det självklara valet till bradsläckningssystem för fordon och fartyg men lämpar sig även bra för punktskydd och mindre rumsskydd inom industin. De fungerar som kompletta brandlarms- och släckcentraler med automatisk eller manuell utlösning. Alla viktiga funktioner övervakas kontinuerligt med en intelligent microprocessor och eventuella fel indikeras på larmpanelen. Samtliga övervaknings- och larmfuntioner kan testas. Tack vare ett stort antal monteringssätt och en stilren design, kan centralen användas i de flesta sammanhang. Panelen går enkelt att anpassa för ett flertal språk med en enkel ficka på framsidan.
Konstruktion

Kopplingsboxen är kapslad i låda av slagtåligt polykarbonat. Frontpanelen är försedd med larmdiod, utlösningstryckknapp. Lysdioder visar driftstatus och övervakningsfunktioner. Dessutom finns tryckknapp för teståterställning av släcksystemet och en tryckknapp för utlösning av systemet manuellt.
Inkoppning sker genom en bandkabel från larmpanelen till kopplingsboxen. Principen gör att det endast krävs en liten displaypanel i hytten. Detta möjliggör en diskret och väl anpassad detalj.

Funktion

Centralenheterna kan arbeta i manuellt eller automatiskt läge. Önskat arbetssätt kan väljas med en omkopplare på centralenheten eller via en extern signal och indikeras med en lysdiod. Detektorslinga och utlösningskrets övervakas kontinuerligt och eventuella fel kan ögonblickligen avläsas på lysdioder.
Många olika typer av detektorer kan anslutas. När en detektor indikerar brand aktiveras

image2.jpg

Beskrivning av frontpanel
 1. Tryckknapp
  manuell utlösning av anläggningen
 2. Röd lysdiod
  Brandlarm, lyser vid larm på detektorslingan
 3. gul lysdiod
  Lyser om fel uppstår i utlösningskrets eller behållare
 4. Gul lysdiod
  Lyser om fel uppstår i detektorslingan
 5. gul lysdiod
  Lyser när systemet är manuellt
 6. Grön lysdiod
  Lyser när matningsspänning är ansluten
 7. Tryckknapp
  Test & återställningav släcksystem

 

Inspänning
9-38 VDC
Strömförbrukning, automatikläge
25 mA
Strömförbrukning, manuellt läge
40 mA
Strömförbrukning, larm
ca 200 mA
Ingångar
detektorslinga
tryckvakt
automatikblockering
(manuellt läge)
Utgångar
utlösningskrets
(övervakad)
brandlarm
(pulserande)
brandlarm
(fast signal)
stängningar
(fast signal)
Fördröjning 7 sek
på Utl. kretsen
Max belastning på utgångar
3.5 A
Varianter 
 • Centralen går att få i olika utföranden, från manuellt till helautomatisk med fördröjning. 
Dimensioner

Kopplingsbox

image3.jpg 

Larmpanel

image4.jpg 

image004.jpg

Pulver - det mest effektiva släckmedlet

Pulver är det effektivaste och mest mångsidiga släckmedlet. Det släcker effektivt en brand både i brinnande vätskor som diesel, bensin och hydraulolja och brinnande fibrösa material t.ex trä, torv och flis. Släckmedlet slår snabbt och effektivt ner lågorna och ligger kvar på en glödbädd och hindrar återantändning. Efter användning måste motorrummet rengöras. Enklast görs det genom att spola rikligt med vatten under lågt tryck. 

Två varianter 

Två olika typer av system förekommer - mekanisk och automatisk anläggning.

Mekaniskt system - typ M 

Anläggningen består enbart av ett släcksystem och inget brandlarm eller andra elektriska komponenter. Vid brand aktiveras systemet manuellt genom att slagknoppen på det pneumatiska donet trcyks in.

Automatiskt system - typ EAA

Vid brandlarm utlöser anläggningen automatiskt. Normalt stoppar systemet även motor och bränsletillförsel samt kopplar ifrån strömmatningen från batteri. Systemet kan också kopplas för enbart manuell funktion. Systemet består av en eller flera pulverbehållare. Pulvret fördelas i de skyddande utrymmena via ett slangsystem med munstycken. Till varje behållare ansluts 3-6 munstycken. En drivgasflaska är kopplad till varje pulverbehållare. Den innehåller kvävgas och trycksätter pulverbehållaren vid aktivering. Drivgasflaskorna kan utlösas elektriskt från centralen eller manuellt via pneumatiska utlösningsdon.

Brandlarm 

I de skyddade utrymmena är värmekänsliga detektorer monterade, normalt 4-10 stycken beroende på utformning. Centralapparaten och en separat larmlampa är placerad vid föraren. Systemet är också försett med ett signalhorn. Fel på detekterings- eller utlösningssystem indikeras med lysdioder på centralapparaten.

Funktion

Brand indikeras av värmedetektorer som sänder en signal till centralapparaten, som i sin tur tulöser det kemaniskt/elektriska utlösningsdonet. Kvävgasen i aktiveringspatronen öppnar samtliga drivgaspatroner som trycksätter pulverbehållarna. Vid trycksättningen luckras pulvret upp så att eventuell sammanpackning och klumpbildning slås sönder. Blandningen av pulver och kvävgas strömmar genom slangsystemet och ut genom munstyckena. Samtidigt som släcksystemet aktiveras ges brandlarm med signalhornet och larmlampan samt med indikeringslampan på centralapparaten. Vid manuell utlösning av anläggningen skall slagknoppen på något av utlösningsdonen tryckas ned.image009.jpg