FP-30 Mikro Pulssi

Automatiska system för släckning av brand.
Automatiska släckanläggningar för bl.a.

  • Skogs-, jordbruks- och grävmaskiner
  • Transportfordon
  • Militära fordon
  • Bussar och truckar
  • Båtar och fartyg
  • Datarum

Skogsmaskin
FP-30

Systemet består av en centralenhet, givare, ventiler, behållare för
släckningsmedel, rörledningar med munstycken och behövliga elkablar.
Systemets funktionssätt kan väljas mellan automatisk och manuell utlösning. SBF godkänd uppbyggnad av systemet.

Buss
FP30-BUS

Helautomatisk släckanläggning.
Skyddar passagerarna och
begränsar skadorna på fordonet.
Utlöser automatiskt brand-
släckningen även om fordonet är obemannat.
SBF godkänd uppbyggnad av
systemet.

Vid behov av årlig revsionsbesiktning eller service kontakta mig.