miniMan

miniMAN-SAFEGUARD
Sprinklersystem för arbetsmaskiner.

Grundsystemet passar de flesta arbetsmaskiner och innehåller erfordliga komponenter för att uppfylla försäkringsbolagens krav på uppbyggnad, funktion och skötsel.

 • Sprinklerslinga av stålrör, komplett med 7 st munstycken.
 • Detektorslinga, 5 m. för automatisk utlösning vid brand.
 • Ventil med kontrollmanometer och slagknapp för manuell utlösning.
 • Behållare 9 liter, komplett med frostskydd SAFEGUARD släckvätska,
  sprinklerventil, kontrollmanometer, tryckvakt för start avlarmsirèner
  och varningslampor, kopplingar och anslutningsslang.
 • Fordonsstativ till släckmedelsbehållaren.
 • Larmsummer för invändig montering.
 • Varningslampa för invändig montering.
 • Larmsirèn för utvändig montering.
 • Varningslampa "blixtljus" för utvändig montering.
 • Kopplingsdosa, elkablar, dekaler och skötselanvisning.

miniMAN 2000 släcksystem

miniMAN 2000 är en Mekanisk anläggning (utlöses automatiskt när den Röda trycksatta detektorslangen brinner av). Men grundanläggningen är Firetrace.

Systemet är ett väl beprövat och mycket prisvärt släcksystem som tack vare sin enkelhet i konstruktion och utförande funnit många nya användningsområden och blivit ett ekonomiskt alternativ till andra mera komplicerade system. Systemet är helt oberoende av elektricitet för sin släckfunktion, vilket gör det okänsligt för strömavbrott och andra störningar. Det går att använda till alla typer av släckmedel och är med sitt flexibla utförande möjligt att anpassa till en rad områden som tidigare varit både svåra och kostsamma att brandskydda. Systemet är lätt att installera och kräver ett minimum av kontroll och övervakning. En kontroll att systemet är trycksatt och en Årlig översyn är oftast tillräcklig.

Indirekt lågtryckssystem

Släckmedelsbehållaren är försedd med en sprinklerventil. Till denna är en trycksatt detekteringsslang ansluten som brister vid öppen låga eller när temperaturen överstiger 110°C. Tryckfallet gör att sprinklerventilen öppnar och skickar iväg släckmedlet i rörsystemet till munstycken i skyddat område. Systemet går att utlösa manuellt via utlösningsdon med slagknapp. För larm eller avstäning av vald funktion kan en tryckvakt monteras för styrning av el-funktioner. Släckmedel kan varieras efter behov t.ex. Pulver, Skum, Kolsyra, Släckvätska, Vatten, Lättvatten.

Lågtrycksystem

Direkt högtryckssystem

Släckmedelsbehållaren, oftast koldioxid, är försedd med en sprinklerventil. Till denna är en trycksatt detekteringsslang ansluten som brister vid öppen låga eller när temperaturen överstiger ca 110°C.
Släckmedlet strömmar genom detekteringsslangen och angriper elden där den startat.
Elden slocknar på några sekunder. Till systemet kan en tryckvakt anslutas för styrning av larm eller avstängningsfunktioner.

Högtrycksystem

Exempel på användningsområden

 • Elektronik - Data - Elskåp
 • Arbetsfordon
 • Bussar
 • Fritidsbåtar
 • Inom industrin
 • Kemisk teknisk industri