Ansulex Produktinformation

1.jpg

Uppbyggnad

Ansulexanläggningen har fyra huvuddelar, en centralenhet med behållare  och utlösningsmekanism, ett rörsystem med munstyckenn, ett detekteringssystem samt ett amnuellt utlösningssystem.

Anläggningen är automatisk men kan också utlösas manuellt med vajer från ett draghandtag. Den är helt mekanisk och fungerar oberoende av avtten- eller strömförsörjning.

Systemet kan anpassas från minsta grillkiosk till det största restaurangköket. Släckmedelsbehållare är inte större än en vanlig handbrandsläckare och man kan vid behov enkelt koppla ihop två eller flera för att täcka alla typer av kök.

Anläggningen är gjord för att smälta vär in i modern restaurangmiljö. Centralen med behållare och utlösningsmekanism är inbyggd i ett rostfritt skåp. Utrustningen tar liten plats och kan normalt paceras omedelbart under tak eller till och med över innertak för att spara golv och bänkutrymme.

Munstycket placeras över filtren i ventilationskåpan ocj vid utloppskanalerna samt övver den köksutrustning som skall skyddas t.ex. fritöser, stekbord, spisar och grillar. Munstyckenas flöde och sprutbild dimensioneras utifrån de skyddade objekten.

Detektering och automatutlösning

För automatisk utlösning av anläggningen används tillfölitliga mekaniska detektorer med smältbleck, inkopplade i ett vajersystem till utlösningsmekanismen. Vid brand aktiverar vajerstyrningen en kvävgaspatron som trycksätter behållaren och driver ut släckvätskan genom munstyckena.

Brand i en fritös, grill, stekbord eller annan köksutrustning är alltid farlig. Den kan spridas otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som lagrats i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken är stor för totalbrand.

Att klara tillbudet med kolsyresläckare, det vanliga förstahandsskyddet i kök, är oftast en omöjlighet, eftersom hett fett och heta metallytor ger upprepad återantändning.

Nu finns det ett fast släcksystem - Ansulex - utvecklat speciellt för att klara bränder i kök. Släckmedlet är en vätskasom snabbt kväver branden och som emulgerar med fett och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återtändning.

Avstängningar för gas och el kan styras från systemet. Däremot skall eventuella fläcktar i ventilationssystemet inte stängas vid brand. Fläktarna hjälper till att dra upp släckmedel i frånluftskanalen och hindra brandspridning. De kyler också filter och kökskåpa efter släckningen.

Ansulex - specialvätska för fettbränder

Ansulex är en kaliumbaserad saltlösning med unika egenskaper, framtagen speciellt för brand i fetter. Munstycken med olika givning och sprutmönster täcker de skyddade ytorna med en finfördelad spraystråle. Vätskan släcker på följande sätt:

  •  Vatten i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor
  • Ytterligare kylning erhålls genom att saltet i vätskan reagerar med det heta fettet och bildar CO2
  • Vid förångningen av koldioxiden och vattenångan saponifierar Ansulexvätskan och ett skumliknande täcke bildas över fettet

Branden slocknar snabbt och skumtäcket hindrar effetktivt återantändning.

2.jpg
Ansulex spraymunstycken är försedda med filter och skyddshuv som förhindrar att de sätts igen av torkat fett och andra smutspartiklar.

  

Enkel rengöring - snabb omladdning

Eftersom vätskan skummar vid kontakt med det heta fettet bränner den inte fast. Rengöringen efter brand är färför enkel. Det är bara att torka av ytorna med varmt vatten och vanligt tvättmdel.

Omladdningen kan göras på plats och går snabbt. Man fyller på ny släckvätska och byter gaspatronen samt smältblecket i detektorn, om anläggningen automatutlöst.

Godkännanden och referenser

Ansulexsystemet utvecklades i början av 80talet och är idag världens mest använda släcksystem för resaurangkök.

Det är provat och godkänt enligt den amerikanska NFPA-standarden för släckanläggningar i restaurangkök. Det är också godkänt av bl a VDS, Tyskland, och av Germanischer Lloyd, U.S. Coast Guard och Det Norske Veritas för användning på fartyg.

Även i Sverige är Ansulexanläggningen godtagen av brandmyndigheter, försäkringsbolag och Sjöfartsverket.

Ansulex är standardutrustning världen över hos de stora hamburgekedjorna som McDonal's och Burger King. Den skyddar kök på passagerarfärjor, handels- och örlogsfartyg. I Sverige finns mer än 1000 Ansulexsystem installerade i restauranger, personalkök, grillar etc.

Vid brand

1. En brand utlöser snabbt smältlänken i närmaste detektor.

2. Detektorvajrarna aktiverar kvävgaspatronen så att behållaren trycksätts. Avstängningar för gas och el sätts i funktion via en microbrytare på utlösningsmekanismen.

3. Släckvätskan sprayar över frityr- och stekytor, i fettfilter samt frånluftskanaler.

4. Branden släcks på några sekunder. Genom en kemisk reaktion med det heta fettet bildas ett tätt skum som stoppar de brännbara gaserna och hindrar återantändning.

3.jpg

Anläggningen kan utlösas manuellt med vajer eller via detektor. Detektorsystemet arbetar med smältlänkar och vajer och fungerar oberoende av strömmatning.


Bättre än CO2-anläggningar

Jämför med de tidigare använda klosyresystemen har Ansulexsystemet många fördelar bl. a:

  • Ansulex släckvätska är speciellt framtagen för fettbrand. Jämför med CO2 släcker den snabbare och effektivare
  • Vätskan ligger kvar efter släckning och hindrar effektivt återantändning
  • Systemet är såväl manuellt som automatiskt. CO2-systemet är normalt enbart manuella p.g.a. livsfaran vid inandning av kolsyra
  • Släckmedelsbehållarna tar liten plats och monteras i rostfria skyddsskåp som placeras vid tak för att frigöra bänk- och golvutrymme
  • Ansulex släckvätska är ofarligt för personal och kan lätt tvättas bort efter släckning

4.jpg

Utlösningsskåpet är försett med släckmedelsbehållare och utlösningsmekanism. Vid brand aktiveras kvävgaspatronen och Ansulexbehållaren trycksätts via reducerventilen.
Trycket i behållaren hålls konstant vid 7 bar under tömmningen vilket ger rätt sprutmönster och flöde i samtliga spraymunstycken.

5.jpg

Släckmedelsbehållarna tar liten plats och monteras i rostfria skyddsskåp som placeras vid tak för att frigöra bänk- och golvutrymme.